Tietosuoja

Päivitetty 2.5.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien palveluitamme. Selosteessa kuvataan

  • miten käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja
  • minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista
  • mihin tarkoituksiin voimme käyttää asiakkaiden henkilötietoja
  • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja
  • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet)

Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä
Joanna’s Bridals
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
info@joannasbridals.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jonna Heinonen
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p. 050 490 8190
jonna@joannasbridals.fi

Rekisterin nimi
Joanna’s Bridals asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään Joanna’s Bridalsin asiakkaiden henkilötietoja asiakaspalvelun asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.
Käytämme ajanvaraukseen ja asiakasrekisteriin Phorest Salon Software -järjestelmää, jossa asiakkaiden henkilötiedot säilytetään.

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Palveluihin käytetyt tuotteet ja vaikutusajat

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat antavat tiedot henkilökohtaisesti tehdessään varauksen sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille

  • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
  • Perintäyhtiölle laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Yritys ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot säilytetään webhotelli-palveluntarjoajan suojatussa tietokannassa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään sekä teknisellä henkilöstöllä verkkosivustoon liittyvien tukitoimien yhteydessä. Kaikkia rekisterin käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.